Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Chełmie we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Chełmską Gazetą Internetową chelmonline.pl i Radiem Bon Ton 9 marca zorganizowało imprezę z okazji Dnia Kobiet.

W okresie ferii (11-24 lutego) doradcy zawodowi i lider Klubu Pracy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizowali dla dzieci i młodzieży szereg warsztatów w ramach programu rynku pracy „Twórcza przygoda”.

20 uczestników ECKiW OHP w Roskoszy, którzy w tym roku kończą naukę, 29 stycznia wzięło udział w zajęciach prowadzonych w internacie ECKiW przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej.

10 stycznia uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy 3-12 uczący się w II i III klasie szkoły zawodowej w Grabowcu (pow. zamojski) wzięli udział w zajęciach z doradcami zawodowymi z Centrum Edukacji i Pracy OHP w Chełmie.

Doradcy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej 4 stycznia rozpoczęli cykl zajęć ze studentami pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II.

19 grudnia z uczestnikami Hufca Pracy w Tomaszowie Lubelskim (z Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej i Niepublicznego Gimnazjum Uzawodowionego) spotkał się doradca zawodowy.

Doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie 29 listopada przeprowadzili zajęcia dla uczestników miejscowego Środowiskowego Hufca Pracy.

Strona 15 z 20

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP