Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

NA SEMINARIUM START-UP W DANII

W dniach 23-30 kwietnia dwie przedstawicielki Lubelskiej WK OHP wzięły udział w seminarium kontaktowym „Start-Up” w miejscowości Slettestrand w Danii. Seminarium zgromadziło prawie 50 osób pracujących z młodzieżą z 23 różnych organizacji z Danii, Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji, Macedonii, Serbii, Jordanii, Egiptu, Hiszpanii, Ukrainy, Węgier, Armenii, Grecji, Maroko, Bułgarii, Mołdawii, Włoch i Portugalii. Organizatorem projektu była międzynarodowa organizacja Intercollege z Danii, pracująca w obszarze przedsiębiorczości społecznej, edukacji, szkoleń, a także informacji młodzieżowej – jeden z dwóch największych beneficjentów programu Erasmus+ w Danii.

 

Integracja


Celem seminarium, zgodnie ideą Erasmus+ Młodzież „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”, było lepsze poznanie profilu organizacji, różnorodności form wsparcia, a także  nawiązanie nowych partnerstw oraz podjęcie nowych inicjatywach projektowych w programu Erasmus+.  Zbliżający się deadline był dodatkową motywacją dla uczestników. W trakcie spotkania wypracowano wiele nowych inicjatyw projektowych, z których większość została złożona w ostatnim konkursie wniosków Erasmus+.

 

Praca nad wnioskami


Jak każdemu tego typu spotkaniu, seminarium towarzyszyła wymiana doświadczeń. Zgodnie z tematem przewodnim przedstawiciele organizacji partnerskich rozmawiali nt. promowania przedsiębiorczości, a także różnorodnych dróg w kształtowaniu postaw proprzedsiębrioczych wśród młodych ludzi. Uczestnicy wzięli także udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w miejscowości AAlborg, dotyczącego przedsiębiorczości. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Młodzież akcja K1 „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”.
 

(bh)

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP