Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

18-24 Czas na samodzielność

Od stycznia 2007 roku do kwietnia 2008 roku Lubelska WK OHP realizowała projekt pn. „18-24 Czas na samodzielność” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Język angielski, niemiecki i rosyjski, przygotowanie do matury i egzaminów na studia, przedsiębiorczość, kursy prawa jazdy kat. B i C, operatora sieci komputerowych, spawacza, fryzjera, kelnera-barmana, kierownika małych przedsiębiorstw, obsługi wózka widłowego – to tylko niektóre zajęcia dla młodzieży z województwa lubelskiego uczestniczącej w tym projekcie.

Całe przedsięwzięcie miało zasięg ogólnopolski. W skali całego kraju uczestnicy z województwa lubelskiego (360 osób) stanowili największą grupę - 12 procent wszystkich objętych projektem (3000 osób). Dzięki środkom z EFS koordynatorzy chcieli zaktywizować społecznie i zawodowo młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, poprzez jej powrót do systemu edukacji, zdobycie zawodu i usamodzielnienie się. W praktyce oznaczało to pomoc młodym ludziom w wieku 18-24 lata w określeniu własnych predyspozycji zawodowych, przekonaniu o wartościach, dzięki którym można odnieść sukces, przekazaniu konkretnej wiedzy ułatwiającej kontynuowanie nauki oraz nauczeniu zawodu potrzebnego do znalezienia pracy.

Na terenie województwa lubelskiego zajęcia odbywały się w 36 dziesięcioosobowych grupach w 17 jednostkach OHP. Wśród uczestników były osoby niepracujące, nieuczące się, chcące przygotować się do matury i egzaminów na studia oraz zdobyć konkretne zawody. Jedną grupę stanowili podopieczni Ośrodka Resocjalizacyjnego MONAR, a dla trzech osób projekt był okazją do zdobycia nowych umiejętności i integracji w gronie osób w pełni sprawnych. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w grupowych zajęciach z psychologiem i prawnikiem. Zakończył się także kurs zawodowy technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Od maja cyklicznie (w różnym czasie dla różnych grup) odbywały się indywidualne porady psychologiczne i zawodowe. Cały czas trwały również zajęcia z wychowawcami OHP (w ramach wkładu własnego). We wrześniu doradcy zawodowi i liderzy Klubów Pracy OHP (również w ramach wkładu własnego) kontynuowali rozpoczęte w wakacje warsztaty edukacyjne i aktywnego poszukiwania pracy. Przeprowadzono także zajęcia „ABC przedsiębiorczości” i kursy języków obcych. Największym zainteresowaniem cieszył się język angielski, na drugim miejscu był język niemiecki, a na trzecim – rosyjski. Równolegle odbywały się zajęcia z matematyki, języka polskiego, WOS-u, chemii, historii, biologii i geografii, przygotowujące uczestników do matury i egzaminów na studia.

W październiku zrealizowano kursy zawodowe oraz kurs prawa jazdy kategorii B (dla 170 osób). Spośród kursów zawodowych największą popularnością cieszył się kurs prawa jazdy kategorii C (133 osoby), kurs operatora sieci komputerowych i zawodów pokrewnych (59 osób) oraz kurs spawacza (23 osoby). Inne szkolenia zawodowe to: pracownik obsługi biurowej/sekretarka, kelner-barman, kierownik małych przedsiębiorstw, fryzjer, pracownik ds. ewidencji materiałowej wraz z obsługą wózka widłowego. Na zakończenie kursów przeprowadzono egzaminy, po zdaniu których uczestnicy otrzymali dokumenty poświadczające zdobycie kwalifikacji, ułatwiające znalezienie pracy w kraju i za granicą. Według założeń projektowych na jednego uczestnika przypadło wsparcie w wysokości 12 tys. zł oraz w wymiarze 600 godzin zajęć. Oprócz tego każda osoba otrzymała posiłek w dniu zajęć, ci, którzy dojeżdżali – zwrot kosztów dojazdu, osoby niepełnosprawne – pomoc opiekunów. Ogólna wartość projektu w całej Polsce to 35 mln zł, z czego wydatki w województwie lubelskim wyniosły ponad 4 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia w Lubelskiej WK odbyła się pod koniec lutego 2008 r.

Piotr Klejny

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP