Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

INWESTYCJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

6 listopada koordynator projektu „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim” wizytował plac budowy. To największy projekt inwestycyjny realizowany przez Lubelską WK OHP, a jego koszt to ponad trzy miliony złotych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Do końca października zakres prac budowlanych na 2012 rok został zrealizowany w 75 proc. – Inwestycja przebiega zgodnie z planem – zaznacza koordynator projektu Małgorzata Kępa. Na ukończeniu jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie całej inwestycji. Do tej pory plan został zrealizowany w 90 proc. Zaawansowane są też prace w budynku I, gdzie robotnicy kończą modernizację dachu. We wnętrzu trwa modernizacja sieci hydraulicznej i przebudowa ścian działowych. W lokalu mieścić się będzie pięć pracowni dla zawodu: technolog robót wykończeniowych, ogrodnik, fryzjer, sprzedawca, kucharz małej gastronomii. Wykonawca zapewnia, że prace we wnętrzu będą postępowały pomimo niskiej temperatury.

Rewitalizacja dotyczy trzech budynków. - Wszystkie mają już nowe ocieplenie i elewację – dodaje Małgorzata Kępa. W lokalu J przewiduje się utworzenie pracowni dla zawodu: ślusarz, kowal, spawacz i mechanik pojazdów samochodowych, a w budynku K trzech pomieszczeń dla uczniów krawiectwa, stolarstwa i ciesielstwa. We wszystkich lokalach znajdzie się miejsce zarówno na warsztaty jak i sale dydaktyczne. Remont OSiW w Radzyniu Podl. ukierunkowany jest na podniesienie jakości kształcenia młodzieży i wzbogacenie oferty edukacyjnej Ośrodka.

Projekt „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim” realizowany jest przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2013 r., w ramach Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to 3 172 600,66 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 236 088,77 (nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych), a 936 511,89 zł to wkład własny Beneficjenta. Instytucją Zarządzającą w procesie realizacji projektu jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

 

Piotr Nowak
stażysta Lubelskiej WK OHP
 
LogoRPOWL2007 2013500px
 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP