Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE WYKONAWCÓW

Na 20 lipca zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rewitalizacją radzyńskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP. Wejście na budowę poprzedziło pierwsze spotkanie organizacyjne osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. 6 lipca w Radzyniu Podlaskim przedstawiciele inwestora (Lubelskiej WK OHP), wykonawcy i inspektor nadzoru inwestorskiego ustalali szczegóły rozpoczęcia prac związanych z realizacją projektu „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim”.

Ostatnim formalnym etapem przed rozpoczęciem prac było podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca robót – konsorcjum firm budowlanych z Komarówki Podlaskiej i Leśnej Podlaskiej – został wybrany 28 czerwca w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP.

Roboty obejmą: przebudowę budynków (I, J, K i budynek kotłowni) byłej jednostki wojskowej, przebudowę i remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebudowę ciągów pieszych i placów jezdnych, budowę systemu monitoringu na terenie całego ośrodka wraz z bazą TV dozorowej, wymianę ogrodzenia, adaptację kotłowni na magazyn, rewitalizację zieleni na terenie ośrodka oraz zakup wyposażenia. Zakończenie pracy zaplanowano na listopad 2013 r.

Rewitalizacja OSiW w Radzyniu Podl. ukierunkowana jest na podniesienie jakości kształcenia młodzieży. Dzięki remontowi wzbogacona zostanie oferta edukacyjna Ośrodka. Młodzież w profesjonalnych warunkach będzie mogła kształcić się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, cieśla i spawacz.

Projekt „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Całkowita wartość projektu – po wprowadzeniu 22 maja aneksu do porozumienia między Lubelską WK OHP a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w sprawie dofinansowania – wynosi 3 172 600,66 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 236 088,77 (nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych), a 936 511,89 zł to wkład własny Beneficjenta. Instytucją Zarządzającą w procesie realizacji projektu jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

 

Piotr Klejny

 

 LogoRPOWL2007 2013500px
 
Twój pomysł, europejskie pieniądze

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP