Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

OTWARCIE ZREWITALIZOWANYCH WARSZTATÓW W RADZYNIU PODLASKIM

Z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego, Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego 22 listopada na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim uroczyście otwarto wyremontowane obiekty objęte projektem „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim”.

 

Uroczystość prowadziła p.o. Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala (w środku).


Po otwarciu odnowionych budynków i obejrzeniu wyposażonych pomieszczeń warsztatowych i dydaktycznych wraz z zapleczem, odbyła się konferencja promująca projekt realizowany przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP od 1 października 2010 r. do 30 listopada 2013 r. w ramach Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

Symboliczne przecięcie wstęgi. Od prawej: p.o. Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Komendant Główny OHP Marian Najdychor, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, kierownik OSiW w Radzyniu Podlaskim Andrzej Pawlina, uczestnik tego Ośrodka Mateusz Barszcz.


Uroczystość prowadziły p.o. Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala i kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Radzyniu Podlaskim Iwona Karczmarz.

 

Budynki poświęcił duszpasterz Lubelskiej WK OHP ks. Marian Duma.


Po powitaniu zebranych, wśród których byli przedstawiciele lokalnych władz, instytucji samorządowych, urzędów, dyrektorzy szkół i placówek wychowawczych, przedstawiciele biznesu, rzemiosła, policji, straży pożarnej i regionalnych mediów, a także pracownicy i uczestnicy OHP, przed wejściem do jednego z odnowionych budynków warsztatowych symbolicznie przecięto wstęgę. Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Komendant Główny OHP Marian Najdychor, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, kierownik OSiW w Radzyniu Podlaskim Andrzej Pawlina, uczestnik tego Ośrodka Mateusz Barszcz i p.o. Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala.

 

Warsztaty samochodowe oglądają uczestnicy OSiW


Następnie duszpasterz Lubelskiej WK OHP ks. Marian Duma odmówił krótką modlitwę i poświęcił zrewitalizowane budynki.

 

W pracowni krawieckiej


Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia trzech odnowionych obiektów, w których znajdują się pracownie warsztatowe i sale dydaktyczne do kształcenia młodzieży w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, ślusarz, kowal i spawacz i mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, stolarz i cieśla.

 

Od prawej: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Komendant Główny OHP Marian Najdychor, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Zbigniew Marchwiak.


Prace wykonane w ramach projektu „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim” objęły: przebudowę trzech budynków po byłej jednostce wojskowej na budynki szkolno-warsztatowe, zakup nowego wyposażenia budynków, przebudowę i remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebudowę ciągów pieszych i placów na terenie OSiW, położenie nawierzchni asfaltowej, utworzenie parkingu, rewitalizację zieleni na terenie OSiW, budowę systemu monitoringu na terenie całego Ośrodka wraz z bazą TV dozorowej, wymianę ogrodzenia koszarowego na odpowiednie do obecnej funkcji obiektu, a także adaptację kotłowni na magazyn.

 

W pracowni fryzjerskiej


Zwiedzając odnowione warsztaty, zaproszeni goście mogli się przekonać, że w efekcie prac rewitalizacyjnych podniesiona została atrakcyjność Ośrodka, a także stworzono możliwości poprawy jakości kształcenia młodzieży w różnych zawodach, a przez to wzbogaciła się oferta edukacyjna OSiW.

 

Prezentacja jednej z maszyn ślusarskich


Drugą część uroczystości stanowiła konferencja promującą projekt „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim”, odbywająca się w auli przy szkole na terenie OSiW. Po krótkim zaprezentowaniu historii Ośrodka przez kierownika internatu Sławomira Kalickiego, koordynator projektu Małgorzata Kępa przedstawiła zespół projektowy, założenia przedsięwzięcia, poszczególne etapy realizacji i efekty prac oraz cele i znaczenie inwestycji dla regionu, a Prezes Zarządu Firmy INVESTCOM w Białej Podlaskiej Waldemar Malesa omówił, na czym polegał nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją.

 

Koordynator projektu „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim” Małgorzata Kępa prezentuje główne założenia i realizację inwestycji.


Po pierwszych konferencyjnych wystąpieniach Komendant Główny OHP Marian Najdychor wręczył Honorową Odznaką OHP dla Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Zdzisława Janusa, prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim Mirosława Kułaka oraz kierownika warsztatów szkoleniowych OSiW w Radzyniu Podlaskim Rafała Wdowiaka.

 

Komendant Główny OHP odznacza kierownika warsztatów OSiW Rafała Wdowiaka.


Następnie p.o. Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala wręczyła okolicznościowe podziękowania za wszelką okazaną pomoc i wkład pracy na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy, po czym głos zabrali: Pan Zdzisław Janus, Pan Sławomir Sosnowski, Pan Tadeusz Sławecki i Pan Marian Najdychor. W swoich przemówieniach podkreślali znaczenie OHP w wychowaniu i kształceniu zawodowym młodzieży dla potrzeb rynku pracy, a także fakt, iż dzięki podjętej rewitalizacji OSiW z odnowionymi warsztatami obok innych inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w Radzyniu Podlaskim i okolicach świadczy o wykorzystaniu środków unijnych z myślą o podniesieniu atrakcyjności całego regionu.

 

P.o. Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala dziękuje kierownikowi radzyńskiego OSiW Andrzejowi Pawlinie.


Komendant Główny OHP za monitoring i nadzór nad całością prac projektowych podziękował p.o. Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Annie Szymali i obecnemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Tomaszowi Piecakowi, który rozpoczął realizację inwestycji. Ponadto prowadzący poinformowali o liście do organizatorów i uczestników uroczystości od Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza.

 

Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego


Konferencję zakończyły dwa wystąpienia. W pierwszym przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Łukasz Byra nakreślił realizację kończącego się RPO WL na lata 2007-2013 i przedstawił założenia tego programu w perspektywie finansowej 2014-2020. W drugiej prelekcji wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Witold Wożniak zaprezentował specyfikę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, adresowanych nie tylko do młodzieży, ale także do dorosłych, jako jeden z elementów kształcenia pozaszkolnego i edukacji ustawicznej.

 

Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora


Całkowita wartość projektu „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim” do końca listopada wynosi 4 084 117,13 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 001 851,43 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
 

Piotr Klejny
Lubelska WK OHP

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP