Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Wolontariat Twoją Szansą

Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie od 1 lipca 2009 r. do 31 lipca 2010 r. realizował projekt „Wolontariat Twoją Szansą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedsięwzięcia wsparciem objęto 20 osób w wieku 18-25 lat nieaktywnych zawodowo, chcących podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności.

Udział w projekcie dla uczestników był całkowicie bezpłatny. Na czas trwania projektu beneficjenci byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, w każdym dniu zajęć otrzymywali posiłek, a także zwrot kosztów za dojazdy na zajęcia.

Na początku lipca 2009 r. rozpoczęto działania promocyjne połączone z rekrutacją. Zajęcia dla uczestników rozpoczęły się w ostatnim tygodniu sierpnia. Na wyjeździe integracyjnym młodzież brała udział w treningu psychologicznym i doradztwie zawodowym. Po powrocie beneficjenci uczestniczyli w kolejnych modułach szkoleniowych, m.in.: warsztatach wolontarystycznych, warsztatach bębniarskich, kursie języka obcego, kursie prawa jazdy kat. B, kursie obsługi wózka widłowego, kursie udzielania pierwszej pomocy, kursie na wychowawcę kolonijnego. Podczas trwania projektu uczestnicy brali także udział w zbiórkach żywności, akcjach wolontarystycznych czy ożywianiu społeczności lokalnej dzielnicy Bronowice.

Głównym celem całego projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zdobycie przez nią kwalifikacji i dodatkowych umiejętności oraz usamodzielnienie się. Cele szczegółowe to: stworzenie możliwości reintegracji społecznej młodzieży, kształtowanie postaw i zachowań akceptowanych społecznie, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Projekt "Wolontariat Twoją szansą" realizowany był w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki.

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP