Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Teraz My - młodzież na rynku pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej w październiku 2009 r. rozpoczęło realizację projektu „Teraz My – Młodzież na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany na podstawie umowy podpisanej 29 września 2009 r. między Samorządem Województwa Lubelskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Ochotniczymi Hufcami Pracy Lubelską Wojewódzką Komendą – w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki. Realizacja projektu trwała do 31 października 2010 r.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodych osób na rynku pracy. Działania w projekcie zaplanowano w oparciu o praktyczne doświadczenia w pracy zarówno pracowników OHP na co dzień stykających się z problemami trudnej młodzieży, jak również pracowników MOPS, znających realia życia i funkcjonowania swoich klientów. Przedsięwzięcie miało być jednym ze sposobów wyjścia naprzeciw głównemu problemowi dotykającego młode osoby wkraczające na rynek pracy, czyli ich niskiej aktywności społeczno-zawodowej. Taka postawa wynika z niedostosowania lub braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W szczególnie trudnej sytuacji są ludzie młodzi od 18 do 25 roku życia, bez doświadczenia zawodowego. Dlatego w projekcie „Teraz My – Młodzież na rynku pracy” mogły uczestniczyć osoby z tej kategorii wiekowej, mieszkające na terenie miasta Biała Podlaska, bądź na terenie powiatu bialskiego, niepracujące, po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy lub z niewielkim doświadczeniem zawodowym.

Dla 20 uczestników projektu zrealizowano kilka modułów m.in.: moduł rynku pracy, podczas którego opracowano Indywidualne Plany Działań; moduł psychologiczny; moduł informatyczny; moduł społeczny, podczas którego uczestnicy wzięli udział w zajęciach z savoir-vivre’u; moduł zawodowy – kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników oraz zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy.

Zajęcia prowadzone były przez specjalistów oraz przy współudziale profesjonalnych firm szkoleniowych. W trakcie trwania zajęć projektowych uczestnicy mogli skorzystać z ciepłego posiłku, a także wsparcia opiekuna grupy.

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP