Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Teraz młodzież - aktywizacja i szkolenia mlodzieży

Od 1 lipca 2009 r. do 31 lipca 2010 r. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizowała projekt „Teraz młodzież – aktywizacja i szkolenia młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był przez Lubelską Wojewódzką Komendą OHP przez rok – na podstawie umowy podpisanej między OHP a Samorządem Województwa Lubelskiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II dla komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki. Całe przedsięwzięcie było wdrażane w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja Integracji Społecznej, stanowiącego jeden z elementów komponentu regionalnego. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie było wdrażane w pięciu jednostkach Lubelskiej WK: w Środowiskowych Hufcach Pracy w Lublinie, Włodawie i Chełmie oraz w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim i Zamościu. W każdej z jednostek utworzono 10-osobową grupę, która brała udział w atrakcyjnych zajęciach aktywizujących, m.in. szkoleniach zawodowych z grafiki komputerowej i kosmetologii, zajęciach z fotografii, wsparciu psychologicznym, warsztatach z doradztwa zawodowego, wyjeździe integracyjnym. Uczestnicy projektu to 50 osób w wieku 15-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projektowe działania miały zachęcić młodzież do podejmowania różnorakich działań służących indywidualnemu rozwojowi, a polegały przede wszystkim na aktywizowaniu i tworzeniu dla uczestników warunków do konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy w pięciu grupach brali udział w szkoleniach zawodowych z grafiki komputerowej i kosmetologii, zajęciach z fotografii, wsparciu psychologicznym, warsztatach z doradztwa zawodowego, wyjeździe integracyjnym w Tatry. Wymiernym efektem projektu – poza zdobyciem przez uczestników nowych kwalifikacji – było wydanie albumu ze zdjęciami wykonanymi podczas warsztatów. Prace fotograficzne były także prezentowane na wystawie towarzyszącej zakończeniu projektu.

Piotr KlejnyLogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP