Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Szkolenie kadry OHP

Kadra kierownicza i pracownicy Lubelskiej WK OHP od końca sierpnia do 15 grudnia 2008 r. brali udział w projekcie pn. „Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy”. Było to przedsięwzięcie realizowane przez OHP na terenie całego kraju. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie  1.3.3.).

Pracownicy OHP uczestniczyli w szkoleniach w ramach cyklu „Doskonalenie znajomości języków obcych” (do wyboru angielski i niemiecki), w ramach cyklu „Rynek pracy” i w ramach cyklu „Tworzenie programów edukacyjnych i resocjalizacyjnych”. W skali całego kraju adresatem przedsięwzięcia była grupa 750 pracowników OHP.

Na obszarze działania Lubelskiej WK OHP projekt adresowany był do 40 osób. 10 z nich od początku września uczestniczyło w 80-godzinnym kursie języka angielskiego. Zajęcia językowe odbywały się w Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu. Szkolenia językowe trwały do końca listopada.

30 osób uczestniczyło w szkoleniach z dwóch pozostałych modułów. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy poprzez kompleksowe podniesienie kwalifikacji pracowników.

Piotr Klejny

poklinfo

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP