Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

SPZR - III edycja

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od maja do grudnia 2010 r. realizowała projekt systemowy OHP „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Poddziałanie 1.3.3. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno-wychowawczych młodych osób w wieku 15-24, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakładał dostarczenie uczestnikom odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienie podwyższenia umiejętności językowych i w zakresie obsługi komputera, jak również udzielenie im kompleksowego wsparcia wychowawczo-dydaktycznego.

Cele szczegółowe projektu to:
- poprawa indywidualnej samooceny, poczucia własnej wartości, aktywizacja postaw;
- nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
- wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania;
- nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia;
- zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz do poszukiwania pracy;
- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy;
- nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych;
- nabycie umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy (grupa B);
- podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym;
- wyrównanie zaległości edukacyjnych (grupa A).

Wsparciem w ramach projektu objęto nieaktywną zawodowo i bezrobotną młodzież z województwa lubelskiego, zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lata, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” to projekt ogólnopolski. W całym kraju brało w nim udział 2500 osób, w tym na terenie działania Lubelskiej WK – 200 osób. Uczestników projektu podzielono na dwie grupy. Grupa A (100 osób) to młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, z OHP albo spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki. Grupa B (100 osób) to młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. Do grup B kwalifikowano osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Uczestnicy grupy A brali udział w następujących formach wsparcia:
- Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – (5 h/gr.),
- Indywidualne wsparcie psychologiczne – (śr. 2h/os.),
- Grupowe doradztwo zawodowe – (20h/gr. ),
- Zajęcia z prawnikiem – (5 h/gr.),
- Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych – (15h/os.),
- Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – (30 h/gr.),
- Kurs językowy – (60 h/gr.)

Uczestnicy grupy B brali udział w następujących formach wsparcia:
- Grupowe wsparcie psychologiczne - treningi i warsztaty – (5h/gr.),
- Indywidualne wsparcie psychologiczne – (śr. 2 h/os.),
- Grupowe doradztwo zawodowe - (20 h/gr.),
- Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym - (śr. 2 h/os.),
- Zajęcia z prawnikiem – (5 h/gr.),
- Kurs przedsiębiorczości – (30 h/ gr.),
- Kurs ECDL podstawowy – (120 h/gr.),
- Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – (30 h/ gr.),
- Kurs zawodowy – (śr. 150 h/gr.),
- Kurs językowy – (60 h/gr.),
- Kurs prawa jazdy – (60 h/os.).

Na terenie działania Lubelskiej WK projekt realizowany był w:
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej (grupy B)
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu (grupy A i B)
- Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim (grupy A i B)
- Środowiskowym Hufcu Pracy w Kraśniku (grupy B)
- Hufcu Pracy w Biłgoraju (grupa A i B)
- Hufcu Pracy w Łukowie (grupy A)
- Hufcu Pracy w Świdniku (grupy A)
- Hufcu Pracy w Tomaszowie Lubelskim (grupy B)

Udział w projekcie był dla uczestników bezpłatny. Beneficjenci mają zapewnione ubezpieczenie, wyżywienie podczas zajęć grupowych, dofinansowanie kosztów dojazdu uczestnika na zajęcia.

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP