Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

SPZR - II edycja

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP od 1 maja do 31 grudnia 2009 r. realizowała II edycję projektu „Szkolenie – Praktyka –Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany był do młodzieży w wieku 16-24 lata, mającej problemy społeczno-zawodowe typu: niskie kwalifikacje zawodowe, brak umiejętności obsługi komputera i znajomości języków obcych, niewykształcone postawy przedsiębiorcze, niedostosowanie społeczne i zagrożenie różnego rodzaju patologiami. W projekcie brały udział – całkowicie nieodpłatnie – osoby, które ze względu na sytuację materialną i społeczną szczególnie potrzebują profesjonalnego, specjalistycznego wsparcia.

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się. Beneficjenci (w zależności od grupy) brali udział w kursach zawodowych, komputerowych, języków obcych, na prawo jazdy, jak również w szkoleniach z przedsiębiorczości i zajęciach wyrównawczych z różnych przedmiotów szkolnych. Wszyscy zostali objęci doradztwem zawodowym i wsparciem opiekuńczo-wychowawczym i psychologicznym. Oprócz tego odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia oraz profilaktyki zachowań patologicznych. Każdy z uczestników otrzymał bezpłatny posiłek podczas zajęć oraz dofinansowanie dojazdów na zajęcia. Był także ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Zajęcia odbywały się w grupach 10-osobowych.

200-osobowa grupa młodzieży została podzielona na dwie kategorie:
- młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, w wieku 16-17 lat z OHP lub spoza OHP, zagrożoną wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizującą obowiązku nauki, pochodzącą z rodzin wielodzietnych, ubogich, patologicznych;
- młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lat, nieuczącą się i niepracującą, wymagającą wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

Projekt realizowany był na terenie działania Lubelskiej WK OHP w następujących jednostkach:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej,
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu,
Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim,
Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zamościu,
Środowiskowym Hufcu Pracy w Chełmie,
Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie,
Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie,
Hufcu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.

Projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” II edycja realizowany był w ramach Podziałania 1.3.3 „Ochotnicze Hufce Pracy – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej).
 
www.efs.gov.pl

 
Piotr Klejny

poklinfo

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP