Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Nowoczesne kompetencje kadry

Od 1 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizowała projekt systemowy „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3. Celem projektu było nabycie nowych kompetencji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych sprzyjających wzmocnieniu efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy oraz podwyższeniu poziomu jakości usług oferowanych młodzieży.

W skali kraju szkoleniami zostało objętych 520 pracowników OHP. 26 osób z tej grupy to pracownicy z jednostek wychowawczych Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Uczestniczyli oni w szkoleniach m.in. z profilaktyki uzależnień, twórczego kreatywnego myślenia w pracy wychowawczej, przeciwdziałania stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego, mechanizmów i uwarunkowań suicydalnych, nowoczesnych metod pracy z młodzieżą trudną i agresywną, udzielenia pierwszej pomocy, animacji czasu wolnego, nowych metod diagnostycznych oraz przejawów dyskryminacji płci w aspekcie edukacyjno-wychowawczym. 24 osoby z tej grupy brały udział w szkoleniach językowych, a 2 osoby uczestniczyły w studiach podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Studia prowadzone były w systemie weekendowych zjadów w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. W II kwartale 2012 r. w ramach projektu dla pracowników OHP zrealizowano wizyty studyjne w Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP