Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Nasza przyszłość

Od 1 maja do 31 października 2009 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt "Nasza przyszłość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP przystąpiła do jego realizacji z początkiem wakacji.

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, pozostającej z mocy orzeczenia sądu rodzinnego pod nadzorem kuratora. Na początku lipca do udziału w projekcie zrekrutowano 30 osób z Zamościa, Radzynia Podlaskiego, Lublina, Puław, Biłgoraja, Międzyrzeca Podlaskiego. Dużą pomocą przy rekrutacji młodzieży wykazali się kuratorzy z sądów rodzinnych w Zamościu, Lublinie, Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej i Puław. 15-osobowe grupy projektowe powstały w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu i Radzyniu Podlaskim.

Głównym celem projektu było ograniczenie wśród uczestników tendencji do zachowań aspołecznych w celu zwiększenia ich integracji społeczno-zawodowej, dlatego w ramach projektu realizowanego przez okres wakacji 2009 r. zaplanowano i przeprowadzono: warsztaty motywacyjno-aktywizujące, trzytygodniowy obóz terapeutyczny i spotkanie superwizyjne. Z młodzieżą pracowali wysoko wykwalifikowani i posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym psychologowie terapeuci, a także wychowawcy Ochotniczych Hufców Pracy, nauczyciele przedmiotów szkolnych, doradcy zawodowi i instruktorzy zajęć komputerowych.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmowało zajęcia wprowadzające przed obozem terapeutycznym, wyjazd na obóz i spotkanie superwizyjne po powrocie. W trakcie zajęć wprowadzających (dla grupy z Radzynia Podlaskiego 21-22 lipca, dla grupy z Zamościa 23-24 lipca) odbyły się zajęcia integracyjne i warsztaty motywacyjno-aktywizujące. Psycholog terapeuta przeprowadził też indywidualne rozmowy z każdym z uczestników. Następnie odbył się obóz terapeutyczny. Grupa z Radzynia Podlaskiego pojechała do OSiW w Wasilkowie (termin obozu 30 lipca – 19 sierpnia), a grupa z Zamościa pojechała do OSiW w Trzebini (3-23 sierpnia). Do OSiW w Radzyniu Podlaskim przyjechało natomiast 45 osób (trzy grupy projektowe) ze Starego Sącza, Krakowa i Trzebini (1-21 sierpnia). Podczas obozów młodzież uczestniczyła w zajęciach socjoterapeutycznych i warsztatach profilaktycznych, kursie przedsiębiorczości, zajęciach korekcyjno-wyrównawczych, komputerowych i rekreacyjno-edukacyjnych. Na spotkaniach superwizyjnych, które odbyły się na początku września, przeprowadzono zajęcia terapeutyczne, ewaluacyjne – podsumowujące udział młodzieży w projekcie oraz rekreacyjne.

Podczas projektu każdy uczestnik i uczestniczka wziął udział w 171 godzinach różnorodnych zajęć. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Beneficjenci byli ubezpieczeni, otrzymywali wyżywienie, zakwaterowanie w jednostkach OHP podczas obozu i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, a także zestaw atrakcyjnych artykułów promocyjnych.

Projekt „Nasza przyszłość” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl

Piotr Klejny

poklinfo

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP