Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Młodzieżowa Akademia Umiejętności

Od 1 maja do 31 sierpnia 2010 r. Lubelska Wojewódzka Komenda realizowała projekt systemowy OHP pn. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności”. 15-osobowa grupa uczestników w wieku 16-20 lat prowadzona była w Środowiskowym Hufcu Pracy 3-18 w Lublinie.

„MAU” to ogólnopolski projekt OHP wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.

Zajęcia rozpoczęły się 31 maja. W pierwszej kolejności młodzież wzięła udział w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego i indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, prowadzonych przez pracownika OHP. W czerwcu i lipcu odbyły się 40-godzinne praktyki zawodowe w zawodach: stylizacja paznokci (7 osób), kucharz – barman (2 osoby) i technolog robót wykończeniowych w budownictwie (6 osób).

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projektu było uczęszczanie do przedostatniej klasy zasadniczych szkół zawodowych lub odbywanie rzemieślniczej nauki zawodu. W grupie lubelskiej 9 osób (7 fryzjerek i 2 kucharzy małej gastronomii) to uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości, a 6 osób (murarze) to uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych.

Po praktykach zawodowych, w lipcu odbył się 30-godzinny kurs języka angielskiego. Następnie grupa pojechała do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim, gdzie dla uczestników przeprowadzono egzamin z przedmiotów zawodowych. 10 uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, zostało wybranych na płatny dwutygodniowy staż u pracodawców szkolących młodzież. Staże były organizowane w lipcu i sierpniu.

Koordynatorem projektu w Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP była komendant Środowiskowego Hufca Pracy 3-18 w Lublinie Urszula Małek, a wychowawcą – opiekunem grupy Renata Stachura.

Projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP