Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Ja i moja przyszłość

Od 1 września 2009 r. do 1 grudnia 2010 r. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizowała projekt „Ja i moja przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -  Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Program Kapitał Ludzki.

Umowa o dofinansowanie projektu „Ja i moja przyszłość” została podpisana przez Wicedyrektora ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Mirosława Fatygę i Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Gawryszczaka 29 lipca 2009 r.

Realizacja projektu trwała 15 miesięcy. Przedsięwzięcie było adresowane do młodzieży w wieku 16-19 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym, opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze. Działania objęły w sumie 100 osób. Młodziez zrekrutowana do projektu to uczestnicy OHP, wobec których istniała obawa, że po ukończeniu edukacji w OHP nie poradzą sobie z wejściem na rynek pracy.

Młodzież otrzymała pomoc psychologiczną i miała okazję podnieść swoje kwalifikacje, szkoląc się na kursach komputerowych, obsługi kasy fiskalnej i wózków widłowych. Dla wszystkich uczestników był przewidziany kurs na prawo jazdy kat. B.

Projekt był realizowany w trzech jednostkach OHP województwa lubelskiego: w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim i Zamościu oraz Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie. Wartość projektu to 1 milion złotych. Udział w przedsięwzięciu był dla uczestników całkowicie nieodpłatny.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie na podstawie umowy partnerskiej zawartej między Wojewódzkim Komendantem OHP Piotrem Gawryszczakiem i Prezesem Zarządu FIM Pawłem Prokopem 24 czerwca 2008 r.

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP