Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Ginące zawody pomysłem na przyszłość

Ochotnice Hufce Pracy od 1 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. realizowały projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Przedsięwzięcie było skierowane do osób w wieku 18-25 lat, mających poważne trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych dostosowanych do wymagań rynku pracy, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia, a tym samym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Główne cele projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” to: ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej oraz umożliwienie młodym ludziom nabycia kwalifikacji zawodowych w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wśród zawodów ginących objętych projektem są: kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, dekarz/strzecharz i kołodziej. Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” łączy w znakomity sposób ideę przedsiębiorczości (zakłada się, że większość jego uczestników podejmie własną działalność gospodarczą) z promocją historii i kultury regionalnej.

W realizacji projektu uczestniczyły następujące jednostki OHP: 16 Wojewódzkich Komend OHP, 5 Centrów Kształcenia i Wychowania OHP (CKiW w Tarnowie, Oleśnicy, Gołdapi, Pleszewie, Szczawnicy oraz ECKiW OHP w Roskoszy). Beneficjentami projektu było 160 młodych osób oraz 28 pracowników OHP – instruktorów praktycznej nauki zawodu. Grupę młodych osób utworzyli uczestnicy z wolnego naboru (106 osób nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy) i 54 uczestników OHP mających ukończone 18 lat.

Zadania projektowe realizowano w poszczególnych WK i CKiW OHP oraz w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Formy wsparcia zrealizowane w WK i CKiW OHP to:
- grupowe zajęcia z doradcą zawodowym i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (20 godz./gr.),
- kurs przedsiębiorczości (30 godz./os.),
- Kurs zawodowy w zawodzie podstawowym dla młodzieży (180 godz.).

Formy wsparcia zrealizowane w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy stanowią większość działań projektowych. Tutaj, na terenie XIX-wiecznego zespołu parkowo-pałacowego, została wybudowana „wioska ginących zawodów”, wzniesiona w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi. W obiektach wioski znajdują się pracownie i warsztaty do nauki ginących zawodów, które zostały doposażone w odpowiedni sprzęt, maszyny i narzędzia.

W ramach „wioski ginących zawodów” utworzono następujące warsztaty:
- warsztat kamieniarski (pracownie ręcznej i mechanicznej obróbki kamienia, zabudowy i osadzania elementów kamiennych) doposażony m.in. w szeroką gamę narzędzi do obróbki ręcznej i mechanicznej, w tym sprężarkę powietrzną, instalację odpylająco-odciągową, dłuta kamieniarskie;
- warsztat tkacki doposażony w ramę tkacką, drewniane krosna, kołowrotki, sztalugi, dawne krosna poziome i pionowe z mechanizmem napinającym;
- warsztat rymarza doposażony w maszynę do szycia skór, stoły, stołki i koniki rymarskie, nożyce i noże, dziurkacze, wycinaki, skóry, materiały włókiennicze;
- warsztat kołodzieja wyposażony w stoły warsztatowe, ławkę kołodziejską, piłę taśmową, tokarkę, heblarkę-grubościówkę, wyrzynarki, frezarki, piły ręczne, dawny kantak, koziołek i piesek kołodziejski;
- warsztaty piekarski i cukierniczy doposażone w piec piekarski, piec konwekcyjny, piekarnik elektryczny, kuchenkę gazową, komorę rozrostu, urządzenia chłodnicze oraz współczesne i tradycyjne naczynia, w tym gliniane i drewniane;
- warsztat zduna doposażony w betoniarkę, taczkę, dawną wannę do mieszania betonu wraz z ręcznym mieszadłem, cegły i płyty szamotowe, kafle, ruszt oraz specjalne stanowiska do wykonywania specjalistycznych prac zduńskich.

Ponadto zakupiono wyposażenie do biblioteki zawodowej do każdego ginącego zawodu: m.in. podręczniki, poradniki, czasopisma, filmy instruktażowe, gabloty poglądowe procesów technologicznych, jak również projektory, telewizory, modele rzutni i brył geometrycznych, tablice szkolne i magnetyczne, przybory rysunkowe.

Pozostałe działania w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy to:
- kurs umiejętności zawodowych dla 28 instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w jednostkach OHP na terenie całej Polski – kurs trwał od 13 do 30 kwietnia 2015 r., jego uczestnicy kształcili się w zawodach pokrewnych do tych, które nabyli według obowiązującej klasyfikacji zawodowej (tj.: krawiec – tkacz, ślusarz – kowal, dekarz – strzecharz, stolarz – kołodziej, murarz – kamieniarz i zdun, kucharz – cukiernik i piekarz, rymarz – kaletnik), instruktorzy zostali przeszkoleni w zawodach ginących przez kadrę Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego;
- I turnus kursu praktycznego w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących dla 50 beneficjentów – 8-30 czerwca 2015 r., w 120-godzinnym kursie uczestniczyła młodzież z czterech WK OHP: Małopolskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej oraz z CKiW OHP w Gołdapi, Szczawnicy i Pleszewie, w pracowniach ginących zawodów odbywały się zajęcia warsztatowe w zawodach cukiernik, kołodziej, tkacz, kowal i rymarz, prowadzili je instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego;
- II turnus kursu praktycznego w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących dla 110 beneficjentów – 13-31 lipca 2015 r., w kursie brały udział beneficjenci z 12 WK OHP (Dolnośląska, Lubuska, Kujawsko-Pomorska, Zachodniopomorska, Lubelska, Opolska, Świętokrzyska, Podkarpacka, Pomorska, Śląska, Wielkopolska, Podlaska) oraz 3 CKiW OHP (w Tarnowie, Oleśnicy i Roskoszy), zajęcia warsztatowe dla młodych osób, podobnie jak w przypadku I turnusu, prowadzili instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego.

Dodatkowo beneficjenci projektu zostali objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym.

Budżet projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” to ponad 2,6 mln zł.

Projekt w Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP
Z Lubelskiej WK OHP w ramach projektu zostało przeszkolonych 10 beneficjentów i 3 instruktorów praktycznej nauki zawodu. 5 młodych mężczyzn (wszyscy spoza OHP) zrekrutowanych przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu odbyło kurs zawodowy w zawodzie dekarz/blacharz, a następnie w ECKiW OHP w Roskoszy w II turnusie – kurs praktyczny w zakresie nabywania umiejętności w zawodzie strzecharz. 5 młodych mężczyzn (4 spoza OHP, 1 z OHP) zrekrutowanych przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim odbyło kurs zawodowy w zawodzie kowal, a następnie w ECKiW OHP w Roskoszy w II turnusie – kurs praktyczny w zakresie nabywania umiejętności z kowalstwa artystycznego. 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu dekarz z OSiW w Zamościu zostało przeszkolonych w zawodzie strzecharz, a jeden instruktor praktycznej nauki zawodu ślusarz z OSiW w Radzyniu Podlaskim – w zawodzie kowal.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP