Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY – INFORMACJE OGÓLNE

Wdrażanie Gwarancji dla młodzieży w Polsce w latach 2014-2015 opierać się będzie na czterech filarach instytucjonalnych: Publicznych Służbach Zatrudnienia (Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy), Ochotniczych Hufcach Pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego, partnerach rynku pracy.

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy przystąpiła do przygotowania planu realizacji Gwarancji dla młodzieży na terenie woj. lubelskiego i tym samym wsparcia osób w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, we wchodzeniu na rynek pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży w 2014 r. zaplanowały realizację dwóch projektów systemowych: „Pomysł na siebie” (dla osób w wieku 15-17 lat, zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożonych wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się) oraz „Równi na rynku pracy” (dla osób w wieku 18-24 lata, nieuczących się i niepracujących, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy).

Drugi projekt przygotowano z myślą o osobach zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, posiadających wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie, a także z myślą o absolwentach szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Każdy z uczestników projektów wdrażanych w ramach Gwarancji dla młodzieży otrzyma ofertę wsparcia, która ma na celu poprawę sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskania przez nią zatrudnienia. Będą to m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie zatrudnienia, kursy językowe, komputerowe, prawa jazdy, szkolenia służące nabyciu kompetencji społecznych i zawodowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.

Efektem realizacji zaproponowanych form wsparcia ma myć powrót uczestników do edukacji lub znalezienie przez nich pracy.

Na terenie działania Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP projekty będą realizowane przez sieć jednostek OHP o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Środowiskowe Hufce Pracy, Hufce Pracy) i rynku pracy (Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Centra Kariery).

Do projektu „Pomysł na siebie” planuje się przyjąć 70 osób. 10-cio osobowe grupy prowadzone będą w następujących jednostkach:
Grupy A
•    Hufiec Pracy w Świdniku tel. 81 751-66-37
•    Hufiec Pracy w Chełmie tel. 82 564-33-75
•    Środowiskowym Hufiec Pracy we Włodawie tel. 82 572-56-62
Grupy B
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie tel. 81 532-62-56, 534-49-40
•    Hufiec Pracy w Łukowie tel. 25 798-13-73, 665-893-328
•    Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim tel. 83 352-11-03
•    Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu tel. 84 639-17-07

Do projektu „Równi na rynku pracy” planuje się przyjąć 390 osób. 15-to osobowe grupy prowadzone będą w następujących jednostkach:
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (CEiPM) Biała Podlaska tel. 83 343-61-70, 342-70-90
•    Młodzieżowe Centrum Kariery (MCK) Międzyrzec Podlaski tel. 83 371-38-15
•    MCK Parczew tel. 83 311 10 96
•    MCK Radzyń Podlaski tel. 83 352-79-53
•    MCK Terespol tel. 83 375-21-94
•    CEiPM Chełm tel. 82 565-56-46, 565-92-99
•    MCK Krasnystaw tel. 82 576-15-81
•    MCK Rejowiec Fabryczny tel. 518-621-628
•    MCK Włodawa, tel. 82 572-45-16
•    MCK Kraśnik tel. 81 826-40-30
•    MCK Puławy tel. 81 888-97-39
•    CEiPM Zamość tel. 84 638-57-85, 639-00-62
•    MCK Janów Lubelski tel. 15 872-04-78
•    MCK Hrubieszów tel. 84 696-43-18
•    Hufiec Pracy (HP) Biłgoraj tel. 84 686-13-49
•    HP Świdnik tel. 81 751-66-37
•    HP Tomaszów Lubelski tel. 84 664-71-86 – dwie grupy
•    Ośrodek Szkolenia i Wychowania (OSiW) Radzyń Podlaski tel. 83 352-11-03
•    OSiW Zamość tel. 84 639-17-07 – dwie grupy
•    HP Chełm tel. 82 564-33-75
•    HP Kraśnik tel. 81 826-40-30
•    Środowiskowy Hufiec Pracy (ŚHP) Lublin tel. 81 745-73-79 – dwie grupy
•    HP Puławy tel. 81 888-97-39

Wszyscy zainteresowani udziałem w ww. przedsięwzięciach proszeni są o kontakt z tymi jednostkami (dane teleadresowe do znalezienia na stronie www.lubelska.ohp.pl) i z działem projektów w Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Lublinie (tel. 81 524-51-08/09 wew.21).

Realizacja projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży będzie się odbywać zarówno ze środków krajowych, jak i przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI).

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP