Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Rynek pracy

Jednym z podstawowych kierunków działalności Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest aktywizacja młodzieży w wieku 15-25 lat do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. W tym zakresie zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem i poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy. Działania te razem z udzielaniem wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia i rozpowszechniania niezbędnych informacji o rynku pracy skierowane są przede wszystkim do młodzieży, która planuje swoją karierę zawodową lub poszukuje pracy.
Doradztwo i poradnictwo zawodowe obejmuje m.in. kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, udzielanie grupowych i indywidualnych konsultacji zawodowych, przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez naukę aktywnych metod szukania pracy, określanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, układanie indywidualnych planów kariery, wyznaczanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej, szkolenia. Natomiast do działań w zakresie pośrednictwa pracy zalicza się pozyskiwanie ofert pracy w kraju i za granicą, organizowanie spotkań z pracodawcami, giełd pracy, targów pracy i edukacji.
Powyższe zadania realizowane są przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz działające w ich ramach Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Biura Pracy, Punkt Pośrednictwa Pracy i Ośrodki Szkolenia Zawodowego.
Mobilne Centra Informacji Zawodowej: Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość
Głównym celem powstania mobilnych jednostek jest zwiększenie dostępu młodzieży mieszkającej poza większymi miejscowościami do korzystania z profesjonalnej pomocy w określaniu celów edukacyjnych i zawodowych.
Mobilne Centra Informacji Zawodowej w swojej działalności oferują w formie wyjazdowej jak i stacjonarnej:
- prowadzenie zajęć grupowych – spotkań informacyjnych i warsztatów,
- udzielanie informacji zawodowych,
- prowadzenie porad indywidualnych.
Młodzieżowe Centra Kariery: Puławy, Kraśnik, Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Terespol, Parczew, Włodawa, Krasnystaw, Janów Lubelski, Hrubieszów, Rejowiec Fabryczny
Program działania MCK zawiera się w czterech głównych obszarach tematycznych:
- informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe,
- pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
- projektowanie indywidualnych planów działania,
- przedsiębiorczość i samozatrudnienie.
Młodzieżowe Biura Pracy: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość
MBP zajmują się pośrednictwem pracy, krótkoterminowym zatrudnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, poszukiwaniem i gromadzeniem ofert pracy stałej i krótkoterminowej. Aktualne oferty zatrudnienia umieszczane są na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl. Pośrednicy pracy OHP prowadzą ewidencję osób bezrobotnych oraz tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu oraz kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowe.
Punkt Pośrednictwa Pracy: Łęczna
Dzięki funkcjonowaniu tych jednostek zwiększa się dostęp młodzieży do usług pośrednictwa pracy. PPP kierują swoje usługi do młodzieży z lokalnych środowisk, a także do uczestników oraz absolwentów OHP.
Ośrodki Szkolenia Zawodowego: Tomaszów Lubelski, Dęblin i Chełm
Jednostki te zajmują się organizowaniem szkoleń i kursów dla młodzieży, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, a także poradnictwem i informacją zawodową, pośrednictwem pracy.
Lubelska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. (81) 524-51-09, fax (81) 524-51-08
e-mail: lubelska@ohp.pl
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP