Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

SYLWETKI ABSOLWENTÓW 2017/2018

29 czerwca 2018 r. w biurze Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP komisyjnie oceniono kandydatów zgłoszonych na etap wojewódzki Konkursu Absolwent Roku OHP. I miejsce w kat. gimnazjum (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zajął Rafał Zdybel tegoroczny absolwent 3-2 OSiW w Zamościu, I miejsce w kat. nauka zawodu (zsz/rnz/formy pozaszkolne) zajął Szymon Gruszkiewicz z 3-12 HP w Chełmie.
 
Rafał Zdybel jest absolwentem OSiW w Zamościu i Gimnazjum dla Młodzieży w Zamościu. Podczas trzech lat nauki dał się poznać jako uczestnik, który zawsze wzorowo wypełniał obowiązki wynikające ze statusów Ośrodka i szkoły. Rafał prezentował wysoką kulturę osobistą, nigdy nie ulegał szkodliwym wpływom, godnie reprezentował Ośrodek w różnych konkursach i zawodach. Zawsze służył pomocą kolegom, szanował poglądy innych, dbał o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich rówieśników. Samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia. Potrafił korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogacał swoją wiedzę. Rafał szanował i rozwijał dobre tradycje szkoły i Ośrodka, dbał o kulturę życia codziennego. Zawsze punktualny i zdyscyplinowany, odpowiedzialny za powierzone obowiązki jest wzorem do naśladowania dla innych.
 
Szymon Gruszkiewicz pochodzi z niewielkiej wsi na Roztoczu, uczył się zawodu mechanik pojazdów samochodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosł Różnych w Zamościu. W trakcie nauki w szkole osiągał dobrą frekwencję na zajęciach szkolnych i bardzo dobre wyniki oraz frekwencję na zajęciach praktycznych, co prawdopodobnie ma związek z tym, iż jego największą pasją jest motoryzacja. Szymon jest osobą otwartą, łatwo nawiązującą kontakty co powodowało, że był lubiany i szanowany przez rówieśników. Dzięki temu wielokrotnie wybierany był do samorządu hufca i powierzone funkcje pełnił bardzo odpowiedzialnie, wykazując się dużym zaangażowaniem. Szymon brał aktywny udział w życiu hufca, chętnie podejmował nowe wyzwania. Chętnie brał udział w różnego rodzaju konkursach, w których zdobywał wyróżnienia nawet w imprezach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Dzięki swojej postawie w okresie pobytu w OHP cieszył się sympatią kolegów i bardzo dobrą opinią wśród kadry hufca, szkoły i zakładu pracy.
Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP