Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz obowiązujących dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020 – zgodnie z przepisami RODO:
- Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP, zawiera informacje o kandydacie)
- Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP lub zewnętrznego, który przeprowadził rozmowę z kandydatem
- Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata
- Fotografia legitymacyjna (aktualna) – 1 sztuka
- Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (w przypadku osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyły 15 r.ż.)
- Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych)
- Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe)
- Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem)
- Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu
- Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych – niewymagana, ale pożądana w celu wzmocnienia diagnozy i przygotowania indywidualnego toku pracy z uczestnikiem
- Zgody (na uczestnictwo w OHP, na zawarcie umowy w celu przygotowania zawodowego, na udział w imprezach OHP, na wykorzystanie wizerunku, na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna)
Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP