Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Wypłata refundacji na podstawie zawartej umowy o refundację

W przypadku zawarcia przez OHP z pracodawcą umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń pracodawca może złożyć do Centrum Edukacji i Pracy OHP wniosek o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Wzór wniosku znajduje się poniżej jako plik do pobrania.

 

Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca dołącza:

- kopie list płac pracowników młodocianych wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,

- kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne,

- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników,

- oświadczenia miesięczne pracodawcy o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą /dotyczy umów, zawartych przed 1 lipca 2014 r.

Kopie ww. dokumentów muszą mieć poświadczenie o zgodności z oryginałem.

 

Druki wymagane przy składaniu wniosku o wypłatę refundacji na podstawie zawartej umowy o refundację:

Wniosek o wypłatę refundacji na podstawie umów, zawartych od 1 lipca 2014 r.

Wniosek o wypłatę refundacji wraz z rozliczeniem finansowym

Wniosek o wypłatę refundacji wraz z rozliczeniem finansowym (pdf)

 

Wniosek o wypłatę refundacji na podstawie umów zawartych do 30 czerwca 2014 r.

Wzór wniosku o wypłatę refundacji

Wzór wniosku o wypłatę refundacji (pdf)

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP